header-int

Hubungi Kami

Share

 Telepon : 0531 2065211

 Whatsapp : 0895 3663 37362

 Email : akbidmuhkotim@gmail.com

 Website : http://akmk.ac.id  atau  http://akbidmuhkotim.ac.id 

 

Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim
FAX : 5312065211
TELP : 5312065211
EMAIL : akbidmuhkotim@gmail.com